مركز تحقيقات سندرم متابولیک دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مركز تحقيقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1379 با ابتکارات و مدیریت دکتر رضا رجبیان و سه تن از هیات علمی فوق تخصص غدد داخلی (دکتر محمدحسن خزاعی، دکتر زهره موسوی و دکتر رباب ابوترابی) در بیمارستان قائم مشهد شروع به کار کرد. در سال 1382 به محل فعلی در بیمارستان قائم انتقال یافت ودر تاریخ 25/5/85 در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مشهد مورد تصویب قرار گرفت. در تاریخ 10/08/88 این مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور قرار گرفت. 

گروه بیوشیمی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تنها عضو این بخش آقای دکتر علی فاضل که رشته تحصیلی ایشان داروسازی بود و با درجه علمی مربی هیئت علمی فعالیت خود را آغاز نمود.  بعدها گروه به دو نیم تقسیم شد و تحت عنوان گروه بیوشیمی و تغذیه با مدیر گروهی آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده(دانشیار بیوشیمی بالینی )به فعالیت خود ادامه داد.این گروه در سال 1389 به دو گروه مستقل بیوشیمی به مدیر گروهی آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده و گروه تغذیه به مدیر گروهی آقای دکتر محسن نعمتی(استادیار تغذیه) تفکیک شدند.  مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه با هدف توسعه تحقیقات حیطه بیوشیمی و تغذیه در سال 1388  به ریاست آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده فعالیت خود را آغاز کرد و در همان سال در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مشهد مورد تصویب قرار گرفت.  

مرکز تحقیقات سندرم متابولیک در سال 1395 با ادغام  دو مرکز بیوشیمی تغذیه و غدد متابولیسم تشکیل گردید و جناب آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده به ریاست آن نائل آمد.

شيوه ذکر آدرس در مقالات علمي-پژوهشي مرکز تحقیقات سندرم متابولیک

 

Metabolic Syndrom Research Center,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

مرکز تحقیقات سندرم متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چاقی سندرم متابولیک و اترو اسکلروز

درمان بی اختیاری ادراری با سلولهای بنیادی

نقش تغذیه و مارکرهای بیوشیمیایی در فرآیند آرترواسکلروز

در مان بیماران با Ischemicalimbs جهت جلوگیری از قطع پا
 
پژوهش در آثار روزه در سلامت و بیماریها

درمان زخم های مزمن در بیماران دیابتی با سلولهای بنیادی

 بررسی شیوع سوء تغذیه در قشرهای مختلف جامعه