پایان نامه های سال 94

 

موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک -->پایان نامه های سال 94
     
 
1.بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب گیاهی کورکومین بر خواص سرطانی آنزیم Factor X با تمرکز بر مسیرهای
,Wnt/β-catenin AMPK و mTOR
دکتر محمد رضا پریزاده
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. بررسی ارتباط میان دریافت های غذایی درگروه های خونی مختلف
دکتر مجید غیور مبرهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی عوامل مرتبط شامل دریافتهای غذایی و عناصر کمیاب با میزان تاثیر پذیری مکمل یاری ویتامینD
دکتر مجید غیور مبرهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. بررسی اثر درمانی با کروسین بر روی سطح پروتئین Cholesterylester transfer protein(CETP) در افراد مبتلا به سندروم متابولیک
دکتر مجید غیور مبرهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. تبیین چاقی از منظر طب سنتی ایرانی و مقایسه ی اثربخشی بسته های درمانی طب سنتی با طب کلاسیک در درمان اضافه وزن
دکتر محسن نعمتی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.اجرا و سنجش پایلوت مداخله بومی سازی شده با هدف افزایش فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم در میان کودکان پیش دبستانی در ایران

دکتر محسن نعمتی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.بررسی تبادل گازهای آلوئولی و عملکرد ریه در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو
دکتر زهرا مظلوم
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب سنتی دربهبود زخم پای دیابتی
دکترزهرا مظلوم