پایان نامه های سال 95

 

موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک-->پایان نامه های سال 95
 
 
  پایان نامه های سال95
 
 
 

 

1.بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوار
دکتر مجید غیور مبرهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (HEI) و سطوح پروتئین واکنش گر C با حساسیت بالا (hs-CRP)
دکتر مجید غیور مبرهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (HEI) و افسردگی
دکتر مجید غیور مبرهن
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا
دکتر محسن نعمتی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.بررسی ارتباط تغییرات بیومارکر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده 1 آن با کبد چرب غیر الکلی NAFLD)) در نوجوانان 9 تا 18 سال با BMI بالای صدک
دکتر محسن نعمتی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. بررسی ارتباط شاخص کبد چرب(FLI )و پارامترهای آنتروپومتریک با کبدچرب غیر الکلی بر اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAP اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAP
دکتر محسن نعمتی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. بررسی نقش پروگنوستیک و پیشگویی کننده واریانت ژنتیکی rs10811661 واقع بر روی ژن CDKN2A/B واقع بر روی کروموزوم 9p21 با اطلاعات پاتولوژیک و بقاء بیماران مبتلا به سرطان مری
دکتر امیر آوان
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. بررسی فرآیند درک و تجربه نوجوانان از سوء تغذیه و چاقی مبتنی بر رویکرد کیفی
دکتر محمد صفریان
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. بررسی رابطه ناامنی غذایی با پره اکلامپسی در زنان باردار
دکتر محمد صفریان
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. بررسی ارتباط سطح سرمی fibroblast growth factor 21 با رتینوپاتی دیابتی
دکتر شکوفه بنکداران