ارتباط با ما

موقعيت فعلي : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک --> ارتباط با ما


 
  ارتباط با ما
 
 
 
 
آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی، طبقه 1+ ، گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
تلفن: 38002380 -051
نمابر: 38827051 -051
پست الکترونيکی مرکز: MSRC[at]mums.ac.ir

تماس با ریاست مرکز:آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده
Parizadehmr[at]mums.ac.ir

تماس با کارشناس مرکز:عادله مهدی زاده-سمانه سیلاخوری
mahdizadeha1[at]mums.ac.ir
silakhoris9[at]mums.ac.ir