ارتباط با ما

 

 
  • پست الکترونيکی مرکز: MSRC[at]mums.ac.ir

  • ریاست مرکز:آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده
Parizadehmr[at]mums.ac.ir

  • تماس با کارشناسان مرکز: عادله مهدی زاده  -   سمانه سیلاخوری
mahdizadeha1[at]mums.ac.ir

silakhoris9[at]mums.ac.ir
 

  • آدرس مرکز: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی، طبقه 1+ ، گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
تلفن: 38002380 -051
 
نمابر: 38827051 -051