طرح های در دست اجرا

گزیده ای از طرح های مرکز
کد طرح        
عنوان طرح
وضعیت طرح        
951214
مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهد
در دست اجرا
 950046
به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (HEI) و افسردگی
 در دست اجرا
 941678
بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی عوامل مرتبط شامل دریافتهای غذایی و عناصر کمیاب با میزان تاثیر پذیری مکمل یاری ویتامینD
 در دست اجرا
 941545
بررسی تأثیر حجامت بر استرس اکسیداتیو، آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک
 در دست اجرا
 940983
بررسی ارتباط شاخص های عملکرد کبدی و پلی مورفیسم ژن های GC و CYP2R1 با میزان پاسخ به مکمل یاری ویتامین دی در دختران نوجوان
 در دست اجرا
 940247
بررسی نقش پیش گویی کننده روی ، مس و سوپراکسید دیسموتاز و حذف 50 bp در پروموتر ژن SOD1 در وقوع بیماریهای قلبی عروقی
 در دست اجرا
 931753
شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصی
 در دست اجرا
 931680
مقایسه و بهینه‌سازی روش‌های استخراج DNA از خون‌های لخته‌شده و قدیمی
در دست اجرا 
 931533
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لم
 در دست اجرا
 931434
بررسی شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری به روش شناسایی آنتی بادی های سرم در مشهد
 در دست اجرا
931225

تهیه یک پایگاه اطلاعات تغذیه ای-پزشکی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام (registry) در کلینیک های سطح کشور
در دست اجرا